S P 1 Z C V

Sprawy klubowe:

Pasmo 4m (70MHz)

Pojawiło się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, ogłoszone dnia 17 maja br. (czyli wczoraj). W Rozporządzeniu zostało zawarte przyznanie częstotliwości 70,1 – 70,3 służbie amatorskiej na zasadzie drugiej ważności z mocą 20W e.i.r.p.

Ponadto Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:

  • w paśmie 2,4-2,45 GHz dodano służbę amatorską satelitarną na zasadach drugiej ważności.

  • w paśmie 3,4-3,41 GHz dodano służbę amatorską na zasadach drugiej ważności z mocą 20W e.i.r.p.

„5.282 W zakresach 435–438 MHz, 1 260–1 270 MHz, 2 400–2 450 MHz, 3 400–3 410 MHz (tylko w Regionach
2 i 3) i 5 650–5 670 MHz mogą pracować urządzenia służby amatorskiej satelitarnej pod warunkiem,
że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy innych służb działających zgodnie z Artykułem 5
Regulaminu Radiokomunikacyjnego (ust. 5.43). Administracje udzielające zezwoleń na takie użytkowanie
powinny zapewnić, że szkodliwe zakłócenia powodowane przez emisje stacji służby amatorskiej satelitarnej
zostaną niezwłocznie wyeliminowane zgodnie z postanowieniami ust. 25.11 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
Zakresy 1 260–1 270 MHz i 5 650–5 670 MHz mogą być wykorzystywane przez służbę amatorską
satelitarną wyłącznie do transmisji Ziemia-kosmos.”

Pasmo dostępne będzie od 1 czerwca 2012.

Dziennik Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/537/1

VY 73 DE SQ1AM.

Wyszukaj: