S P 1 Z C V

Sprawy klubowe:

Telegrafia

Poniżej przedstawiamy tablice znaków alfabetu Morse’a. Praktyczna nauka telegrafii w klubie :)

Litera Kod Morce’a
A • —
B — • • •
C — • — •
D — • •
E
F • • — •
G — — •
H • • • •
I • •
J • — — —
K — • —
L • — • •
M — —
N — •
O — — —
P • — — •
Q — — • —
R • — •
S • • •
T
U • • —
V • • • —
W • — —
X — • • —
Y — • — —
Z — — • •
Cyfra Kod Morce’a
0 — — — — —
1 • — — — —
2 • • — — —
3 • • • — —
4 • • • • —
5 • • • • •
6 — • • • •
7 — — • • •
8 — — — • •
9 — — — — •

Wyszukaj: